Vajinal Enfeksiyonların Kadın Sağlığında Yeri ve Önemi

Vajinal enfeksiyonlar kadınların yaşam kalitesinde ciddi problemler yaratan, en büyük sağlık sorunlarından birisidir.

Genel anlamda vajinal enfeksiyonlar, vajinit olarak adlandırılır ve çoğunlukla mantar, parazit ve bakterilerden kaynaklanır. Vajinal enfeksiyonların kronikleşmesi ise enfeksiyonun tekrarlanmasına neden olur.
Kadınlarda en sık rastlanılan vajinal enfeksiyonlar, bakteri kaynaklı “Bakteriyal Vajinoz” ve mantar kaynaklı “Kandidiyazis” enfeksiyonlarıdır. Yapılan araştırmalarda kadınların % 75’inin yaşamı boyunca en az bir kere olsun Kandidiyazis problemi yaşadığı görülmüştür.

Vajina Enfeksiyonlarının Temel Sebebi

Vajina enfeksiyonlarının temel sebebi vajinal florasının yani vajinanın doğal ortamının pH (asitlik derecesi) değişimleridir.Normal koşullarda vajinanın asit bir ortama sahip olması, vajina içindeki zararlı bakteri ve diğer mikroorganizmaların çoğalarak hastalığa sebep olmasını engeller.
Vajina ortamında bulunan, zararsız bir bakteri türü olan laktobasillerin üretmiş olduğu Laktik asit vajina pH’ının asitleşmesini sağlar ve aynı zamanda ancak asit ortamda yaşayabilen laktobasillerin gelişip, çoğalmasını da destekler.

Bu koşullarda, vajinada bulunan mantarlar, gram negatif ve gram pozitif bakteriler gibi pek çok mikroorganizma vajina sağlığı açısından endişe yaratmaz. Çünkü bu patojenler vajinada çoğalarak baskın hale geçmek için asit olmayan bir ortama gereksinim duyarlar. Laktik asit ve düşük pH olduğu sürece vajina için tehlike söz konusu değildir. Bu nedenle Laktik asitin vajina sağlığının korunmasında önemi büyüktür.

Sağlıklı bir vajina ortamı ile laktobasiller arasında bir denge söz konusudur. Vajinal ortamda bu dengenin bozulması ile vajina pH’ı değişir ve ortamdaki zararlı organizmalar çoğalarak enfeksiyona neden olur. Bu zararlı organizmaların çoğalması, kaşıntı ve tahriş ve ağrıya kadar, kadınların yaşam kalitesini derinden etkileyen çeşitli vajinal problemlere yol açar.

Hava sıcaklığının arttığı yaz mevsiminde ise güneş, havuz ve denizin etkisiyle vajinal enfeksiyonlarda artış görülmektedir. Sıcak yaz mevsiminde genital bölgenin nemli ve havasız olması, ıslak mayo veya bikini ile durulması, susuzluk, uykusuzluk, adet dönemi, hijyenik olmayan tuvaletlerin kullanımı, antibiyotik ve bazı ilaçlar, alkol, sigara, spiraller ve genital bölgeye yapılan bazı ameliyatlar vajinanın doğal florasını bozarak vajinal enfeksiyonlara sebep olabilir.