Dirençli Vajinal Mantar Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Vulvovajinal kandidiyazis olarak da ifade edeceğimiz maya kökenli vajinal mantar enfeksiyonları eğer üç kez tekrar ediyorsa dirençli vaka olarak kabul edilebilir. Kadınların 25 yaş üstü popülasyonda yarısının yani %50 sinin hayatlarında bir kez vajinal mantar enfeksiyonu ile karşılaştıkları ve yüzde 5 gibi bir oranın tekrarlayarak direnç kazandığı bilinmektedir.

Tekrarlayan vulvovajinal mantarların bilinen kökenleri , Candida albicans dışındaki tedaviye dirençli Candida türlerini içerir. Sık antibiyotik tedavisi, doğum kontrol ilaçları kullanımı, bağışıklık sisteminin zayıflaması, cinsel aktivite yolu ile tekrarlayan bulaş ve hiperglisemi. Akut dönem tedavi edildikten sonraki profilaksi (idame tedavisi) önemlidir. Profilaksi kesildiğinde birçok hastada enfeksiyon tekrar yaşandığından, uzun süreli tedavi garanti edilebilir. Antifungal tedavi oral olarak uygulandığında hastaların uyma olasılığı daha yüksektir, ancak oral tedavi sistemik toksisite ve ilaç etkileşimleri için daha büyük bir potansiyel taşır. Bu nedenle lokal tedaviler daha çok tercih edilmektedir.

Tekrarlayan Vajinal Mantar Enfeksiyonlarının Atında Yatan Nedenler Nelerdir?

Antibiyotik ilaçların kullanımı, şeker hastalığı, doğum kontrol ilaçlarının kullanımı, bağışıklık sisteminin yetersizliği, vulvovajinal bölgenin mekanik tahrişi, yetersiz tedavi, cinsel yolla bulaşma tekrarlayan vajinal mantar enfeksiyonlarının başlıca nedenleri olarak görülmektedir.

Ağırlıklı olarak tedavide tercih edilen Azol gurubu olarak adlandırılan ilaçlara karşı direnç oluşumu da mantar enfeksiyonunun sürekli tekrar etmesine neden olabilir. Bu tip tedaviye dirençli vakalarda veya direnç gelişmesini engellemek amacı ile borik asit, laktik asit, polikarbofil içerikli ovül formunda preparatlar kombine ya da single tedavi seçeneği olarak tercih edilebilmektedir.

Vajinal Mantar Vakalarında Teşhis Nasıl Konulur?

Kalıcı veya tekrarlayan vulvovajinal kandidiyazisi olan kadınlar genellikle aile hekimlerine yoğun vajinal rahatsızlık ile başvururlar. Diğer başvuru semptomları arasında kokusuz vajinal akıntı, kaşıntı, disparoni veya dizüri sayılabilir. Vajinal mantar sorunu yaşayan kadınlar genellikle hayal kırıklıklarını etkisiz tedavilerle ifade ederler. İlk enfeksiyon bazen telefonla teşhis edilse de, tekrarlayan atakların klinik olarak değerlendirilmesi esastır. Maya enfeksiyonlarını kendi kendine teşhis eden hastalar, diğer etiyolojileri veya farklı tedaviler gerektiren iki veya daha fazla organizmayı içeren eşzamanlı enfeksiyonları gözden kaçırma riskiyle karşı karşıyadır. Fizik muayenede vulvovajinal kandidiyazisli hastada genellikle vulvar eritem ve vajinal kubbede kalın, beyazdan sarıya kadar akıntı vardır.