Borik Asitin Vajinal Mantar ve Bakteri Enfeksiyonlarında Kullanılması

Türkiyede 2021 yılından itibaren Lattawin vajinal ovül yani vajinal fitil kadınların yaşam kalitesinde önemli sorunlar yaratan mantar ve bakteri kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaya başlandı.

Vajinit tedavisinde neredeyse yüz yıllık bir geçmişe sahip olan borik asit içeren vajinal fitil formunda Lattawin Vajinal ovül’ün etkisi ve güvenirliği, klinik çalışmalarla test edilerek, sonuçlarının son derece yüz güldürücü olması, mantar ve bakterilerden kaynaklanan vajinal enfeksiyonlarda diğer ilaçlardan sonuç alınamayan hastalar için de bir seçenek oluşturmaktadır.

Lattawin ovül, sadece borik asit içermeyip içeriğinde, vajinal ortama asitleştirici etki yapan aynı zamanda destek ve tedavi edici etki gösteren beş bileşen daha bulunmaktadır.

Bu bileşenlerin yarattığı sinerjik etkiyle Lattawin Ovül güçlü antibakteriyel, antifungal ve antiviral etki gösterir.

Aşağıda tabloda Lattawin  Ovül içeriğinde yer alan  bileşimler ve etki alanları yer almaktadır.

Tabloda da görüldüğü üzere Lattawin ovül, pH üzerine asitleştirici etkisini, borik asit, laktik asit, polikarbofil ve 18 beta glisiretinik asit sağlarken bunu yanı sıra Lattawin ovül bileşenlerinin tedavi edici ve antioksidan, antiinfamatuar etkileri ile A ve E vitaminlerinin de desteği söz konusu olup, etkin ve güvenli kullanıma sahiptir.